تأثیر کاخ سفید در افزایش دوستی بین توسعه‌دهنده‌های یک تیم

تأثیر کاخ سفید در افزایش دوستی بین توسعه‌دهنده‌های یک تیم
شاید غیر قابل باور باشه ولی کاخ سفید می‌تونه به افزایش دوستی بین توسعه...